Základní školy

Matematická gramotnost, ICT, finanční gramotnost a semináře zaměřené na deskové a karetní hry

Vypsané termíny pro jednotlivce naleznete na úvodní straně.

Semináře označené červeně jsou akreditovány pro prezenční formu i formu webináře. Ostatní semináře jsou akreditovány prezenčně.

Matematická gramotnost

Deskové a karetní hry do výuky, školních klubů a družiny

ICT

Finanční gramotnost