Základní školy

Matematická gramotnost, ICT, finanční gramotnost a semináře zaměřené na deskové a karetní hry

Vypsané termíny pro jednotlivce naleznete na úvodní straně.

Semináře označené červeně jsou akreditovány pro prezenční formu i formu webináře. Ostatní semináře jsou akreditovány prezenčně.

Semináře označené žlutě jsou nově vypsané semináře, které již nelze akreditovat. MŠMT přestalo udílet akreditace krátkým seminářům DVPP (tj. nově tyto akreditace již nemůže dostat žádná organizace). Semináře lze uplatnit v rámci šablon. Oba nové semináře lze realizovat prezenčně i distančně.

Matematická gramotnost

ICT

Deskové a karetní hry do výuky, školních klubů a družiny

Finanční gramotnost