Nabídka seminářů

Klíčové kompetence, matematická gramotnost

Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti

Obsah

Vzdělávací program je zaměřen na využití deskových a karetních her pro rozvoj matematické gramotnosti u žáků. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku. Program ukáže, jak zohlednit individuální potřeby a požadavky žáků (rozdílná úroveň matematické gramotnosti, jejich věk, další zájmy aj.).

Účastníci se seznámí s různými typy her, které vedou děti k lepšímu pochopení učiva a zároveň pro ně mohou být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky.

Příklady probíraných témat

  • Didaktická hra jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.)
  • Didaktická hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky (včetně příkladů her)
  • Hry pro rozvoj rovinné a prostorové představivosti
  • Hry pro rozvoj početních dovedností
  • Hry k procvičení aritmetických operací