Další školská zařízení

Klíčové kompetence, ICT, deskové a karetní hry

Vypsané termíny pro jednotlivce naleznete na úvodní straně. 

Semináře zaměřené na ICT jsou akreditovány pro prezenční formu i formu webináře. Ostatní semináře jsou akreditovány prezenčně.

ICT

Jak na distanční výuku? (8 hodin)

Využití ICT ve škole (8 hodin)

Jak na prezentace (8 hodin)

Efektivní využití MS Office pro pedagogy (8 hodin)

Efektivní využití Google dokumentů pro pedagogy (8 hodin)

Efektivní využití LibreOffice pro pedagogy (8 hodin)

Cílová skupina: učitelé MŠ, ZŠ, ZUŠ, SUŠ, SOŠ, SOU, gymnázií, VOŠ, pedagogové volného času, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga

Deskové a karetní hry

Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti (8 hodin)

Karetní a postřehové deskové hry (8 hodin)

Moderní a logické deskové hry (8 hodin)

Hravě k finanční gramotnosti (8 hodin) 

Klub zábavné logiky, deskových a karetních her (16 hodin)

Cílová skupina: učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času