Nabídka seminářů

Klíčové kompetence

Moderní a logické deskové hry

Obsah

Vzdělávací program je součástí cyklu Hravě ve škole (Karetní a postřehové deskové hry, Moderní a logické deskové hry, Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti, Hravě k finanční gramotnosti). Jednotlivé semináře jsou na sobě nezávislé a lze absolvovat samostatně.Ve vzdělávacím programu budou představeny postupy a metody práce vhodné při vedení klubu zábavné logiky a her, možnosti využití her v běžné výuce a způsob, jak lze s jejich pomocí rozvíjet finanční gramotnost žáků zábavnou formou. V semináři si ukážeme i to, jak při hrách pracovat s individuálním přístupem k žákům a tak využít plně jejich potenciál. V rámci semináře budou představeny postupy a metody vhodné zejména při vedení klubu zábavné logiky, možnosti nasazení her do běžné výuky a to, jak lze s jejich pomocí rozvíjet logické myšlení žáků zábavnou formou. V první části programu budou představeny základní principy práce v klubu, doporučení na nákup pomůcek s ohledem na věk žáků, doporučení na složení herních skupin, herních strategií a vhodnost zasahování vedoucího do herních aktivit žáků, rozbor herních strategií po ukončení hry a nástin možných alternativních strategií pro příští hraní. Ve druhé části programu seznámí lektor účastníky s konkrétními moderními a logickými deskovými hrami. Na závěr lektor doporučí přítomným literaturu a další informační zdroje na toto téma. 

Příklady probíraných témat

  • Principy práce v klubu, nákup vhodných pomůcek, herní strategie, zásah do herních aktivit žáků, hra jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky
  • Moderní a logické deskové hry - vysvětlení pravidel, seznámení se s taktikami u jednotlivých her a jejich testování (Osadníci z Katanu, Kingdomino, Carcassonne, Velbloudí dostihy, Šplouch, Pexeso pro uši, Paměť 3D, Icecool - Ledová škola, Quarto, Quoridor, Quixo, Pylos)
  • Alternativní pravidla k zavedeným hrám a jejich pozitiva