Veronika Havelková

PhDr. Veronika Havelková, Ph.D.

Lektor dalšího vzdělávání učitelů

Seminářům pro učitele se věnuji aktivně od roku 2012 a proškolila jsem již stovky spokojených učitelů, kteří se na mé semináře vracejí.

Ve svých seminářích kladu důraz na to, aby si učitelé odnesli konkrétní inspirace pro praxi a aby je tak mohli ve výuce následně hned využít.

Školím semináře zaměřené na matematiku a využití ICT ve výuce určené učitelům 1. stupně, 2. stupně i středních škol a na karetní a deskové hry. Všechny nabízené semináře mají akreditaci MŠMT a většina seminářů je vhodná pro financování ze šablon MŠMT. Pokud si nevyberete z nabídky seminářů, je možné se individuálně na semináři domluvit.

Pracovní zkušenosti

Lektor DVPP

2012 - dnes


Vyučující

2013 - 2019

Vedoucí pracovní skupiny

2018 - 2020

Vyučující

2016 - 2017

Učitel

2011 - 2013

Vedení vlastních akreditovaných seminářů pro učitele

Semináře přes řadu organizací - MAP (mnoho oblastí po celé ČR), Národní pedagogický institut, INFRA, KVIC, Langmaster, ITC International (semináře v angličtině) a mnoho dalších

Karlova univerzita, Pedagogická fakulta

Vyučující předmětů zaměřených na využití počítačů ve výuce matematiky a dalších

MAP Kutnohorsko

Vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti


Karlova univerzita, Husitská teologická fakulta

Vyučující předmětu pedagogická praxe                                                     

FZŠ Táborská

Učitelka matematiky, fyziky, informatiky a cvičení z anglického jazyka na 2. stupni základní školy

Vzdělání

Doktorské studium

(2012 - 2021)Magisterské studium

(2010 - 2012)

Bakalářské studium

(2007 - 2010)

Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta

Didaktika matematiky

ERASMUS, CEEPUS

Durham University (Velká Británie)

Johannes Kepler University (Rakousko)

Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy matematika - pedagogika

Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta

Pedagogika a matematika se zaměřením na vzdělávání

Dovednosti

Lektorování

Andragogika

ICT ve vzdělávání

Rétorické a prezentační dovednosti

Tvorba webových stránek

Analýza statistických dat

Výzkum

Didaktika matematiky

GeoGebra

Prezi, Powtoon, Genially

Microsoft Office (Excel, Word a PowerPoint)

Google Apps

E-learningové systémy

Projekty

Podpora vzdělávání studentů středních škol v přírodovědných předmětech a matematice (číslo grantového projektu CZ.2.17/3.1.00/36215), tvorba a správa kurzu v prostředí Moodle

Publikace

HAVELKOVÁ, Veronika. Faktory ovlivňující využití moderních technologií ve výuce matematiky. Praha, 2021. Disertační práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Antonín Jančařík. Oponenti práce Jarmila Robová, Mária Slavíčková.

JANČAŘÍK, Antonín; KEPKA, Tomáš; HAVELKOVÁ, Veronika. Aritmetika II - Dělitelnost Fibonacciho posloupnosti. Učitel matematiky. 2021, 29 (1), 37-45. ISSN 1210-9037.

HAVELKOVÁ, Veronika. Anaglyfy a rozšířená realita aneb Jak ukázat stereometrii opravdu v prostoru. In: VONDROVÁ, Naďa (ed.) Dva dny s didaktikou matematiky 2016. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016.

HAVELKOVÁ, Veronika. GeoGebra 3D. Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let. Litomyšl, 2015.

HAVELKOVÁ, Veronika. Formulator Tarsia - jednoduchý program pro tvorbu matematických skládaček. In: VONDROVÁ, Naďa (ed.) Dva dny s didaktikou matematiky 2014, s. 70-73. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-801-1.

BÍLÁ, Alice; HAVELKOVÁ, Veronika. Jak si zavázat boty, rozstříhat čtverec ANEB zase ta Pythagorova věta. In: VONDROVÁ, Naďa (ed.) Dva dny s didaktikou matematiky 2014, s. 31-38. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-801-1.

HAVELKOVÁ, Veronika. GeoGebra in teaching linear algebra. In: MÉLANIE, Ciussi - MARC, Augier. Proceedings of the 12th European Conference on e-Learning. 1 vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2013, s. 581-589. ISBN 978-1-909507-82-1.

HAVELKOVÁ, Veronika. GeoGebra NEJEN ve výuce funkcí. In: VONDROVÁ, Naďa (ed.) Dva dny s didaktikou matematiky 2013. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, s. 41-45.

HAVELKOVÁ, Veronika. GeoGebra in teaching mathematics to upper primary pupils. In: DI PAOLA, Benedetto. Mathematics education in a globalized environment. Italy: University of Palermo, Italy, 2013, s. 476-481. ISSN 1592-4424.

HAVELKOVÁ, Veronika. Jourdain effect and dynamic mathematics. In: Efficiency and Resposibility in Education 2013: Proceedings of the 10th International Conference. Ed. R. KVASNIČKA. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013, s. 182-188. ISBN 978-80-213-2378-0.

ADAMEC, Martin a Veronika HAVELKOVÁ. Applets in Teaching General Chemistry: Chemical Kinetics and Termochemistry. In: Aplimat 2013: Proceedings of 12th International Conference. Ed. D. SZÁRKOVÁ, D. RICHTÁRIKOVÁ, V. ZÁHONOVÁ. Bratislava: STU Bratislava, 2013, P01-7pp. ISBN 978-80-227-3865-1.

HAVELKOVÁ, Veronika. GeoGebra ve výuce matematiky na 2. Stupni ZŠ. In: LÁVIČKA, Miroslav (ed.) Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2012. Plzeň, 2012.

HAVELKOVÁ, Veronika. GeoGebra ve vzdělávání matematice. Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jaroslav Zhouf. Oponent práce Antonín Jančařík.

HAVELKOVÁ, Veronika. Program GeoGebra jako podpora výuky matematiky. In: VONDROVÁ, Naďa (ed.) Dva dny s didaktikou matematiky 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012, s. 17-22. ISBN 978-80-7290-604-8.

HAVELKOVÁ, Veronika. Program GeoGebra ve výuce lineární algebry. In: HAŠEK, Roman (ed.) Sborník příspěvků 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky, 2012, 122-129. ISBN 978-80-7394-324-0.

HAVELKOVÁ, Veronika. Podpora výuky funkcí s programem GeoGebra. In: STEHLÍKOVÁ, Naďa; TEJKALOVÁ, Lenka (eds.) Dva dny s didaktikou matematiky 2011. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011, 33-34. ISBN 978-80-86843-32-2.

HAVELKOVÁ, Veronika. GeoGebra nejen do hodin geometrie. In: STEHLÍKOVÁ, Naďa; TEJKALOVÁ, Lenka (eds.) Dva dny s didaktikou matematiky 2010. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010, 32-33. ISBN 978-80-7290-483-9.

HAVELKOVÁ, Veronika. Volně stažitelné geometrické programy. Praha, 2010. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jaroslav Zhouf. Oponent práce Petr Dvořák.