Nabídka seminářů
ICT, klíčové kompetence

Jak na prezentace


Obsah

Vzdělávací program je zaměřen na vytváření efektivních prezentací prostřednictvím moderních technologií. Seminář je zaměřen na principy prezentování, na využití konkrétních programů, webových stránek a aplikací vhodných pro tvorbu prezentací.

Programy, aplikace a webové stránky jsou voleny tak, aby je mohli učitelé využít zdarma (bez kupování drahých licencí) s výjimkou MO PowerPoint.

Příklady probíraných témat

    • Seznámení s problematikou prezentací (základní zásady dobré prezentace, časté chyby)
    • Seznámení se základními programy vhodnými k tvorbě prezentací, porovnání rozdílů mezi jednotlivými programy (Prezi, Genially, MO PowerPoint, LibreOffice Impress)
    • Seznámení s programy a aplikacemi, které oživí každou prezentaci (např. WordClouds)
    • Využití pojmových a myšlenkových map v prezentaci (např. Coogle)