Nabídka seminářů

ICT

Využití ICT ve škole

OBSAH

Vzdělávací program je zaměřen na základní využití moderních technologií. Semináře je zaměřen jak na obecnější principy využití moderních technologií, tak na využití konkrétních programů a aplikací vhodných pro každodenní práci pedagoga.

Účastníci se seznámí s programy a aplikacemi, které zužitkují v přípravách a správě svých materiálů i při výuce.

Programy, aplikace a webové stránky jsou voleny (s výjimkou balíčku Microsoft Office) tak, aby jejich užití bylo pro školu zdarma (bez kupování licencí).

Příklady probíraných témat

  • Seznámení s problematikou nasazení výukových technologií školního prostředí (pozitiva, negativa a rizika nasazení se kterými je třeba počítat) 
  • Rozbor dosavadně používaných programů a aplikací účastníků 
  • Vybrané nástroje Microsoft Office, které usnadňují práci pedagoga (např. hromadná korespondence, fonty psacích písem) 
  • Google Apps EDU - speciální balík aplikací Google pro školy a jak jej efektivně využít 
  • Vybrané předinstalované aplikace operačního systému Windows vhodné pro práci pedagoga (např. Výstřižky, Panel pro matematický zápis)
  • Typy pro vyhledávání materiálů na internetu