Nabídka seminářů

Klíčové kompetence, finanční gramotnost

Hravě k finanční gramotnosti

Obsah

Vzdělávací program je součástí cyklu Hravě ve škole (Karetní a postřehové deskové hry, Moderní a logické deskové hry, Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti, Hravě k finanční gramotnosti). Jednotlivé semináře jsou na sobě nezávislé a lze je absolvovat samostatně. Ve vzdělávacím programu budou představeny postupy a metody práce vhodné při vedení klubu zábavné logiky a her, možnosti využití her v běžné výuce a způsob, jak lze s jejich pomocí rozvíjet finanční gramotnost žáků zábavnou formou. V semináři si ukážeme i to, jak při hrách pracovat s individuálním přístupem k žákům a tak využít plně jejich potenciál.

V první části programu budou představeny základní principy práce v klubu, doporučení na nákup pomůcek s ohledem na věk žáků, doporučení na složení herních skupin, herních strategií a vhodnost zasahování vedoucího do herních aktivit žáků, rozbor herních strategií po ukončení hry a nástin možných alternativních strategií pro příští hraní. Ve druhé části programu seznámí lektor účastníky s konkrétními deskovými hrami na rozvoj finanční gramotnosti. Na závěr lektor doporučí přítomným literaturu a další informační zdroje na toto téma. 

Příklady probíraných témat

  • Principy práce v klubu, nákup vhodných pomůcek, herní strategie, zásah do herních aktivit žáků, hra jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky
  • Deskové hry na rozvoj finanční gramotnosti - vysvětlení pravidel, seznámení se s taktikami u jednotlivých her a jejich testování (Finanční svoboda a její rozšíření Reality, Oeconomica, Zahrada aneb jak se pěstují peníze, Uroboros)
  • Hry zaměřené na finanční gramotnost volně dostupné na internetu
  • Alternativní pravidla k zavedeným hrám a jejich pozitiva