Nabídka seminářů

ICT

Efektivní využití LibreOffice    pro pedagogy

Obsah

Vzdělávací program je zaměřen na praktické využití nástrojů LibreOffice (Writer, Calc, Impress, Draw), které pedagogům napomůže k přípravě kreativní a profesionální výuky, tvorbě učebních materiálů i pedagogické dokumentace. LibreOffice nabízí širokou škálu prostředků pro kreativní výuku, zpestření informací, dat, letopočtů, práci s obrázky, grafy, symboly pro lepší fixaci probíraného učiva studentů/žáků. Dobrá znalost LibreOffice a rychlá orientace představuje jeden ze způsobů, jak mohou pedagogové studentům přiblížit poznatky z různých oblastí výuky zábavnou, atraktivní a smysluplnou formou vedoucí k jejich další motivaci ke studiu. Obsah je koncipován tak, aby účastníkům bylo umožněno v dané časové dotaci seznámit se nebo rozšířit své dosavadní znalosti s konkrétními oblastmi LibreOffice a tak jim možnosti efektivnější práci s texty a jejich formátováním, šablonami, tabulkami, obrázky, daty či grafy. Důraz je kladen na vyváženou kombinaci teorie a praktického cvičení využitelného ve školství tak, aby po ukončení semináře přinesl účastníkům okamžitý efekt a poznatky bylo možno aplikovat ihned do výuky napříč jednotlivými předměty. 

Příklady probíraných témat

  • Writer - formátování písma, odstavců, textu, vícestránkové dokumenty, vkládání a úprava textů z internetu, záhlaví, zápatí, styly, vkládání a úprava obrázků do textu, práce s obrazci, symboly, rozšíření znalostí klávesových zkratek
  • Calc - seznámení s prostředím Calc, formátování buněk, tabulek, vytváření vlastních řad, vzorce a funkce v Calcu se zaměřením na praktické využití při používání Calcu při evidenci dat i při výuce
  • Impress - pravidla prezentace, práce se snímky, vkládání obrázků, objektů, využití šablon, motivů, příprava pro tisk
  • Draw - seznámení s prostředím pro tvorbu náčrtů, plakátů a mnoha dalších typů dokumentu, manipulace s objekty, ořezávání objektů, seskupování objektů