Nabídka seminářů

ICT

Efektivní využití Google dokumentů pro pedagogy

Obsah

Vzdělávací program je zaměřen na praktické využití nástrojů Google dokumentů (Dokumenty, Tabulky, Prezentace, Formuláře), které pedagogům napomůže k přípravě kreativní a profesionální výuky, tvorbě učebních materiálů i pedagogické dokumentace. Google dokumenty nabízí širokou škálu prostředků pro kreativní výuku, zpestření informací, dat, letopočtů, práci s obrázky, grafy, diagramy pro lepší fixaci probíraného učiva studentů/žáků. Dobrá znalost Google dokumentů a rychlá orientace představuje jeden ze způsobů, jak mohou pedagogové studentům přiblížit poznatky z různých oblastí výuky zábavnou, atraktivní a smysluplnou formou vedoucí k jejich další motivaci ke studiu. Obsah je koncipován tak, aby účastníkům bylo umožněno v dané časové dotaci seznámit se nebo rozšířit své dosavadní znalosti s konkrétními oblastmi Google dokumentů, a tak jim možnosti efektivnější práci s texty a jejich formátováním, šablonami, tabulkami, obrázky, daty či grafy. Důraz je kladen na vyváženou kombinaci teorie a praktického cvičení využitelného ve školství tak, aby po ukončení semináře přinesl účastníkům okamžitý efekt a poznatky bylo možno aplikovat ihned do výuky napříč jednotlivými předměty. 

Příklady probíraných témat

  • Dokumenty - formátování písma, odstavců, textu, vícestránkové dokumenty, vkládání a úprava textů z internetu, záhlaví, zápatí, styly, vkládání obrázků a nákresů do textu, práce s tabulkou, speciálními znaky, hlasové zadávání, rozšíření znalostí klávesových zkratek 
  • Tabulky - seznámení s prostředím tabulek, formátování buněk, tabulek, vytváření vlastních řad, vzorce a funkce se zaměřením na praktické využití při evidenci dat i při výuce 
  • Prezentace - pravidla prezentace, práce se snímky, vkládání různých typů objektů (obrázky, diagramy aj.), využití motivů, příprava pro tisk 
  • Formuláře - vytváření online formulářů a kvízů