Nabídka seminářů

Klíčové kompetence, matematická gramotnost

Klub zábavné logiky, deskových a karetních her 

OBSAH

Ve dvoudílném vzdělávacím programu budou představeny postupy a metody vhodné zejména při vedení klubu zábavné logiky a her a správné přístupy v následné vlastní práci klubu. Program ukáže, jak zohlednit individuální potřeby a požadavky žáků (rozdílná úroveň matematické gramotnosti, jejich věk, další zájmy aj.). V průběhu první části programu (8 hodin) budou představeny základní principy práce v klubu, doporučení na nákup pomůcek - logických her, hlavolamů, karet s ohledem na věk žáků na 1. nebo 2. stupni ZŠ, doporučení na složení herních skupin, herních strategií a vhodnost zasahování vedoucího do herních aktivit žáků, rozbor herních strategií po ukončení hry a nástin možných alternativních strategií pro příští hraní. Ve druhé části programu (8 hodin) seznámí lektor účastníky s konkrétními hrami zaměřenými na rozvoj logiky, geometrické představivosti, aritmetických úkonů a možnými modifikacemi těchto her dle cílové skupiny žáků. 

Příklady probíraných témat

 • Principy práce v klubu
 • Nákup vhodných pomůcek
 • Herní strategie 
 • Zásah do herních aktivit žáků
 • Rozdělení her dle jejich typu 
 • Didaktická hra jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.)
 • Didaktická hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky
 • Hry pro rozvoj rovinné a prostorové představivosti
 • Hry pro rozvoj početních dovedností
 • Hry k procvičení aritmetických operací
 • Alternativní pravidla k zavedeným hrám a jejich pozitiva