Nabídka seminářů

Matematická gramotnost

GeoGebra jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na ZŠ

Obsah

Vzdělávací program je zaměřen na využití programu GeoGebra pro rozvoj matematické gramotnosti. Program GeoGebra je volně stažitelný program používaný úspěšně ve výuce matematiky (a dalších, zejména, přírodovědných předmětech) po celém světě.

Seminář se bude věnovat základnímu seznámení s programem, tak, aby každý účastník zvládl později vytvářet své vlastní materiály pro výuku. Účastník bude seznámen nejen s tím, jak takový materiál vytvořit, ale jakými principy se při tvorbě řídit a jak použít program co nejlépe za účelem rozvoje matematické gramotnosti. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku nejen matematiky ale i dalších předmětů.

Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vede žáky k lepšímu pochopení učiva a zároveň pro ně může být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky.

Příklady probíraných témat

  • Seznámení s webovou podporou programu a úložištěm již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby)
  • Pracovní prostředí programu GeoGebra (panel nástrojů, algebraické okno, tabulka, nákresny, vstupní panel)
  • GeoGebra jako nástroj pro tvorbu vlastního didaktického materiálů (např. ukládání vytvořených souborů, export do různých typů souborů včetně exportu do interaktivní webové stránky)
  • Aplikace programu do výuky výuky geometrie, aritmetiky, algebry, statistiky a funkcí (včetně aplikace v rámci propedeutik v těchto oblastech)
  • Využití programu jako nástroje rozvoje matematické gramotnosti, propojování geometrických a algebraických interpretací v matematice prostřednictvím programu
  • Základní ovládání prostředí 3D