Nabídka seminářů

Matematická gramotnost

Aktivizující metody pro podporu matematické gramotnosti na ZŠ

Obsah

Vzdělávací program je zacílen na rozvoj matematické gramotnosti u žáků na základní škole. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku nejen matematiky, ale i dalších předmětů.

Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vedou žáky k lepšímu pochopení učiva, a zároveň pro ně mohou být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky.

Program je zaměřen na různé metody a formy práce ve vyučování matematice vedoucí k pochopení smyslu znalosti matematiky pro reálný život ve společnosti. Účastníci se formou pracovní dílny seznámí s činnostmi, které motivují a aktivizují žáky. Rovněž učitelům přibližuje hry všeho druhu: hry motivační, upevňovací, procvičovací, hry, které rozvíjejí manuální zručnost, zlepšují geometrickou představivost, zdokonalují paměť a paměťové počítání, také hry, které si předávají generace učitelů a k nimž stačí kousek papíru, kostky či jednoduché kartičky. Didaktická hra bude prezentována jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), spolupracují spolu. Představené hry ve vyučování mohou sloužit jako nástroj k aktivaci žáků, k prohloubení zájmu o daný předmět, ke zvýšení pozornosti, k rozvoji logického myšlení, ke kultivaci vztahů ve skupině.

Programy, aplikace a webové stránky, které jsou součástí semináře, jsou voleny tak, aby jejich užití bylo pro školu zdarma (bez kupování licencí). 

Příklady probíraných témat

  • Hry na procvičování (např. skládačky, domino, bingo, matematické omalovánky, matematický diktát)
  • Aktivity k oživení učiva geometrie (osová souměrnost - práce v mřížce - se zrcátky, vlastním objevem k Pythagorově větě, vyprávění příběhů, hádej kdo jsem v matematice aj.) 
  • Seznámení s úložišti již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce a různými webovými stránkami s videi, texty i jinými materiály, které je možné vhodně využít nejen k podpoře rozvoje matematické gramotnosti
  • Rozšířená realita jako nástroj motivace i rozvoje nejen matematické gramotnosti
  • Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva