Nabídka seminářů

ICT, matematika

Rozvoj digitálních kompetencí v matematice

Obsah

Kurz je zaměřen na rozvoj digitálních kompetencí ve výuce matematiky, které učitelé využijí ve své praxi v souladu s novými cíli v RVP. Účastníci získají znalosti a dovednosti v oblasti metodiky, které jim umožní v rámci své výuky u žáků rozvíjet kompetence vedoucí k orientaci v digitálním světě a k účelnému a bezpečnému využívání digitálních technologií v matematice.

Kurz ukáže, jak využívat digitálních pomůcek při modelování matematických situací a řešení matematických úloh i problémů a volit efektivní postupy v následujících oblastech:

  • algoritmické myšlení a procedurální zběhlost,
  • číslo a proměnná,
  • závislosti, vztahy a práce s daty,
  • geometrie v rovině a prostoru.

V rámci semináře se pro tyto účely účastníci naučí využívat dynamický geometrický, tabulkový procesor a vybrané webové stránky, které umožňují dynamické interpretace čísel a proměnných.

Kurz je primárně určen učitelům matematiky na 2. stupni ZŠ.