Nabídka seminářů

ICT

Využití ICT ve výuce - praktická inspirace

OBSAH

Vzdělávací program je zaměřen na využití moderních technologií ve výuce.

Seminář je zaměřen jak na obecnější principy využití moderních technologií, tak na využití konkrétních programů, webových stránek a aplikací vhodných pro podporu výuky.

Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které zdokonalují výklad učiva a zároveň žáky motivují. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky.

Programy, aplikace a webové stránky jsou voleny tak, aby jejich užití bylo pro školu zdarma (bez kupování licencí).

Příklady probíraných témat

  • Seznámení s problematikou nasazení výukových technologií do výuky (pozitiva, negativa a rizika nasazení)
  • Seznámení programy a aplikacemi, které oživí každou prezentaci
  • Využití pojmových map, sdílených poznámek a dokumentů ve výuce
  • Využití programů a aplikací pro komunikaci mezi žáky, studenty, učiteli a rodiči
  • Aplikace pro zjednodušení a zrychlení hodnocení testů
  • Programy a aplikace pro jednoduché vytváření zábavných kvízů
  • Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva
  • Příklady různých webových stránek s hrami, videí, texty i jinými materiály, které je možné vhodně využít při výuce