Nabídka seminářů

Matematická gramotnost

Inspirace pro rozvoj matematické gramotnosti na ZŠ

Obsah

Vzdělávací program s časovou dotací 32 vyučovacích hodin je zacílen na rozvoj matematické gramotnosti u žáků na základní škole. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku nejen matematiky ale i dalších předmětů.

Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vede děti k lepšímu pochopení učiva a zároveň pro ně může být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky.

Obsah je rozdělen na tři části - Moderní technologie jako pomocník při rozvoji matematické gramotnosti, GeoGebra, Hravě k matematické gramotnosti.

Programy, aplikace a webové stránky, které jsou součástí semináře, jsou voleny tak, aby jejich užití bylo pro školu zdarma (bez kupování licencí).

Příklady probíraných témat

  • Seznámení s úložišti již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby) a různými webovými stránkami s videi, texty i jinými materiály, které je možné vhodně využít nejen k podpoře rozvoje matematické gramotnosti
  • Příklady her a prostředí na internetu pro podporu matematické gramotnost
  • Seznámení programy a aplikacemi, které oživí každou prezentaci
  • Rozšířená realita jako nástroj motivace i rozvoje nejen matematické gramotnosti
  • Programy a aplikace pro jednoduché vytváření zábavných kvízů
  • Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva
  • Tvorba pohyblivých pracovních listů s programem GeoGebra (využití programu jako nástroje podpory matematické gramotnosti formou propojování geometrických a algebraických interpretací v matematice a dalších nejen přírodovědných předmětech)
  • Hry pro rozvoj matematické gramotnosti dostupné na trhu
  • Hry na procvičování (např. skládačky, domino, bingo, matematické omalovánky, matematický diktát)
  • Aktivity k oživení učiva geometrie, finanční gramotnosti a dalších oblastí matematiky