Nabídka seminářů

ICT

Využití ICT ve výuce - náměty a inspirace pro praxi

Obsah

Vzdělávací program je zaměřen na využití moderních technologií ve výuce.

Semináře je zaměřen jak na obecnější principy využití moderních technologií, tak na využití konkrétních programů, webových stránek a aplikací vhodných pro podporu výuky.

Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které zdokonalují výklad učiva a zároveň žáky motivují. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky.

Programy, aplikace a webové stránky jsou voleny tak, aby jejich užití bylo pro školu zdarma (bez kupování licencí).

Příklady probíraných témat

  • Seznámení programy a aplikacemi, které oživí každou prezentaci

  • Využití pojmových map, sdílených poznámek a dokumentů ve výuce

  • Programy a aplikace pro jednoduché vytváření zábavných kvízů

  • Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva

  • Příklady různých aplikací, programů či webových stránek s hrami, videi, texty i jinými materiály, které je možné vhodně využít při výuce