Nabídka seminářů

ICT

Rozvoj digitálních kompetencí na základní škole

Obsah

Kurz je zaměřen na rozvoj vybraných digitálních kompetencí ve výuce na základní škole, které učitelé využijí ve své praxi v souladu s novými cíli v RVP. Účastníci získají znalosti a dovednosti v oblasti metodiky, které jim umožní v rámci své výuky u žáků rozvíjet vybrané kompetence vedoucí k orientaci v digitálním světě a k účelnému a bezpečnému využívání digitálních technologií.

Vybraná témata:

  • výběr vhodných zdrojů dat, jejich citace a bezpečné uložení dat,
  • tvorba digitálního materiálu pro prezentaci dat,
  • náhled do využití umělé inteligence,
  • online aplikace pro zpestření a procvičení učiva,
  • online nástroje pro skupinovou práci,
  • praktické mobilní aplikace do školy i života.