Nabídka seminářů

Matematická gramotnost

Moderní technologie jako pomocník při rozvoji matematické gramotnosti na ZŠ 

OBSAH

Vzdělávací program je zacílen na rozvoj matematické gramotnosti u žáků na základní škole. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku nejen matematiky ale i dalších předmětů.

Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vede děti k lepšímu pochopení učiva a zároveň pro ně může být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky.

Programy, aplikace a webové stránky, které jsou součástí semináře, jsou voleny tak, aby jejich užití bylo pro školu zdarma (bez kupování licencí).

Příklady probíraných témat

  • Seznámení s problematikou nasazení výukových technologií do výuky (pozitiva, negativa a rizika nasazení) 
  • Seznámení s úložišti již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby) a různými webovými stránkami s videi, texty i jinými materiály, které je možné vhodně využít nejen k podpoře rozvoje matematické gramotnosti
  • Příklady her a prostředí na internetu pro podporu matematické gramotnosti
  • Využití pojmových map, sdílených poznámek a dokumentů ve výuce 
  • Rozšířená realita jako nástroj motivace i rozvoje nejen matematické gramotnosti
  • Programy a aplikace pro jednoduché vytváření zábavných kvízů
  • Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva