Nabídka seminářů

ICT

Třída v cloudu

OBSAH

Vzdělávací program je zaměřen na využití cloudu. Seminář je zaměřen jak na obecnější principy využití cloudu, tak na využití konkrétních webových stránek a aplikací vhodných pro podporu výuky.

Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které zdokonalují výklad učiva a zároveň žáky motivují. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky.

Aplikace a webové stránky jsou voleny tak, aby jejich užití bylo pro školu zdarma (bez kupování licencí).

Příklady probíraných témat

  • Seznámení s problematikou nasazení výukových technologií do výuky a školy (pozitiva, negativa a rizika nasazení se kterými je třeba počítat)
  • Rozbor dosavadně používaných cloudových aplikací účastníků
  • Google Apps EDU - speciální balík aplikací Google pro školy a jak jej efektivně využít 
  • Seznámení aplikacemi, které oživí každou online prezentaci
  • Využití online aplikací pro komunikaci mezi žáky, studenty, učiteli a rodiči
  • Programy a aplikace pro jednoduché vytváření zábavných online kvízů 
  • Typy pro vyhledávání materiálů na internetu
  • Příklady různých webových stránek s hrami, videí, texty i jinými materiály, které je možné vhodně využít při výuce