Nabídka seminářů

Matematická gramotnost

Moderní technologie ve výuce (nejen) matematiky 

na ZŠ

Obsah

Vzdělávací program je zaměřen na využití moderních technologií pro rozvoj matematické gramotnosti.

První část šestnácti hodinového semináře je zaměřena na obecnější principy využití moderních technologií, druhá část pak na využití konkrétních programů, webových stránek a aplikací pro rozvoj matematické gramotnosti. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku nejen matematiky ale i dalších předmětů.

Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vede žáky k lepšímu pochopení učiva a zároveň pro ně může být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky.

Programy, aplikace a webové stránky jsou voleny tak, aby jejich užití bylo pro školu zdarma (bez kupování licencí.

Příklady probíraných témat

  • Seznámení s úložišti již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby) a různými webovými stránkami s videi, texty i jinými materiály, které je možné vhodně využít nejen k podpoře rozvoje matematické gramotnosti
  • Příklady her a prostředí na internetu pro podporu matematické gramotnost
  • Seznámení programy a aplikacemi, které oživí každou prezentaci
  • Rozšířená realita jako nástroj motivace i rozvoje nejen matematické gramotnosti
  • Programy a aplikace pro jednoduché vytváření zábavných kvízů
  • Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva
  • Tvorba pohyblivých pracovních listů s programem GeoGebra (využití programu jako nástroje podpory matematické gramotnosti formou propojování geometrických a algebraických interpretací v matematice a dalších nejen přírodovědných předmětech)