Hry do výuky matematiky a do klubů zábavné logiky a deskových her

Článek pro ty, kteří si vybírají hry na rozvoj matematické představivosti

Článek se věnuje představení vybraných karetních a deskových her k rozvoji početních dovedností a geometrické představivosti, které jsou vhodné nejen jak do hodin matematiky, tak pro kluby zábavné logiky a deskových her. Vybrané hry byly vybrány na základě subjektivní zkušenosti autorky textu a zkušeností mnoha dalších učitelů.

Vybrané hry mají několik společných prvků. Doba hraní je kratší, zpravidla do 15 minut, tak, aby bylo možné hry využít během školní hodiny a pravidla všech představených her nejsou příliš náročná, aby učitel neztrácel příliš mnoho času jejich vysvětlováním a zároveň nebyl problém s jejich pochopením. Mým osobním doporučením je, že pravidla her jsou od toho, aby se porušovala. Proto lze např. dobu hraní ovlivnit rozdáním menšího/většího množství karet, hru lze ukončit předčasně s nově stanovenými pravidly vítězství (např. kdo má v ruce nejméně karet). Pozměněním pravidel můžeme ovlivnit cílovou skupinu (a hru je tak třeba možné hrát s mladšími žáky, než doporučují pravidla) nebo pozměnit to, co chceme procvičovat (např. místo sčítání a odčítání přidat i násobení, dělení, mocniny). Tedy striktní dodržování pravidel nás může spíše jen zbytečně omezovat.

Řada her umožňuje hrát ve více než čtyřech hráčích. To se mi ale v praxi většinou moc neosvědčilo, protože dle typu hry větší množství hráčů vedlo k tomu, že se část hráčů nudí, než na ně přijde řada nebo se příliš nedostane na slabší hráče. Mé oblíbené uzpůsobení u většiny her jsou tak čtyři žáci na hru (dva sedí v lavici a žáci před nimi se k nim otočí).

Důležitým aspektem je i složení herních skupin. Některé hry vyžadují hráče vyrovnaných schopností (např. Mix Match) a u jiných her to zase nemusí být důležité a mohou si spolu zahrát různě zdatní žáci (např. Digit). U každé hry je tomu jinak a je vhodné to promyslet před hrou, aby se někteří hráči během celé hry necítili zcela bez šance.

Hry pro rozvoj početní představivosti

Velmi populární hrou na školách je postřehová hra Cink!. Z pohledu matematiky se jedná o hru, kde procvičujeme počítání do pěti. Herní princip je velice jednoduchý a rychlý. Vykládají se karty s různým množstvím různých druhů ovoce a hráč, který jako první zaregistruje a zacinká na zvoneček, když je vyloženo právě pět kusů stejného ovoce, si bere všechny vyložené karty. Ačkoliv je hra velice prostá a nenáročná, baví hráče každého věku včetně dospělých.

K procvičování menších počtů je vhodná hra Super Farmář. V této hře jde o to, získat celou farmu zvířátek. Ty získáváme hodem kostky, která určí, jaká zvířátka jsme získali. Tato zvířátka pak můžeme podle tabulky směňovat (např. šest králíků za jednu ovci). Herní princip tak velmi připomíná didaktické prostředí z Hejného metody Děda Lesoň [1]. Aby však hra nebyla příliš jednoduchá, jsou na kostce umístěni i vlk a liška, kteří nám některá zvířátka mohou zahubit.

Velice podobnými hrami na procvičování početní představivosti jsou hry Speedy a Mix Match. Podstatou hry Speedy je získat až tří čísel některé z dvanácti vyložených čísel. Můžeme přitom využívat různých operací - sčítání, odčítání, násobení, dělení. Pokud chceme, můžeme používat také závorky, mocniny a odmocniny dle toho, co potřebujeme procvičovat. U hry Mix Match se naopak až z pěti čísel snažíme získat jedno dvojciferné číslo určené hodem kostky (pro pokročilé může být číslo i trojciferné. Obě tyto hry jsou zdařilé. U hry Speedy je příjemné, že je svým herním principem více použitelná i pro skupinku hráčů různých stupňů dovedností a také má zábavný prvek v tom, že všichni hráči si mohou získané kameny i navzájem brát. Hra Mix Match oproti tomu vyžaduje, aby byli hráči vyrovnanější (ti slabší, by si jinak nezahráli), ale je zas graficky zdařilejší a počítání bodů je zde mnohem příjemnější.

Úžasnou karetní hrou na procvičování kupeckých počtů do sta je hra Lobo 77. Tato hra nutí hráče počítat, ale takovou formou, že to opravdu baví. Hráči postupně přihazují karty s různými hodnotami a sčítají je. Pokud však přihodí tak, že je v součtu násobek jedenácti nebo je součet vyšší než 77, hráč odevzdává svůj život. Navíc jsou ve hře i speciální karty jako změna směru, mínus deset, nula, karta, která nutí následujícího hráče vyhodit dvě karty. S touto hrou mám velice dobrou zkušenost jak s žáky různého věku, tak s dospělými, a to i s těmi, kteří jinak počty nemají rádi.

Další zajímavou hrou je hra Match it up! Beginner. Tato hra umožňuje hrát s jedněmi kartami hru ve stylu prší, kvarteta či války (každý vyloží kartu a karta s největší hodnotou bere všechny). Tato hra je zaměřená na základní počty a každá karta obsahuje příklad. Celkově jsou karty vytvořeny tak, že skupina karet se stejnými výsledky a karty s rozdílnými výsledky jsou na různých skupinách barev. Toto rozdělení umožňuje s nimi hrát prší i kvarteto a může být inspirací, jak si vytvořit svou vlastní hru. Pod stejnou značkou her Match it Up! Lze nalézt i hry na procvičování zlomků aj.

Hra Numerabis je kombinací pexesa a matematiky. Místo klasických stejných dvojic máme čísla od 1 do 49 a kostku, která nám říká, jaká čísla otáčet. Například tak musíme otáčet lichá čísla, sudá čísla, čísla, jejichž součet je menší než 20 (či větší než 60) nebo jejichž rozdíl je menší nebo roven 5.

Oblíbenou hrou je také Abaku, které nutí hráče z různých hodnot na kamenech vymýšlet různé početní operace trochu ve stylu hry Scrabble. Tato hra je dostupná jako desková hra či existuje hra s kostkami. Na této hře mě osobně však vadí mechanismus počítání bodů, který mi přijde příliš zdlouhavý, a proto dávám přednost stejnojmenné hře v elektronické podobě, kde jsou body započítávány automaticky [2]. Nicméně by mi v tomto názoru jistě oponovala Alena Vávrová, která je nadšenou hráčkou a autorkou metodické příručky, jak hru ve výuce využít [3].

Na trhu se vyskytuje celá další řada her, které jsou určené k procvičování počtů. Mnoho z nich má totožný herní mechanismus, který funguje tak, že, když žák příklad spočítá, posune se o políčko. Ve své podstatě jsou to tak hry určené k drilovému procvičování. Jsou to například hry Deskové hry - Procvičujeme násobilku, Matematický závod, Supermatematik, Mathable Junior a mnoho dalších.

Hry pro rozvoj geometrické představivosti

Skvělá hra na rozvoj geometrické představivosti je karetní hra Digit. V této hře mají hráči k dispozici dobírací balíček a dřívka, která jsou poskládána dle taru určeného z první karty, která se vezme z dobíracího balíčku a každý hráč má karty s různými geometrickými tvary vytvořenými z dřívek. Těchto karet se hráč snaží zbavit tak, že se mu přesunem jednoho dřívka podaří docílit stejného tvaru jako má v kartách. A pokud chceme procvičit i osovou souměrnost, mohou se zbavit i karet, které budou obsahovat tvar osově souměrný s tím, který složí z dřívek. Vynikající variantou této hry je hra Potz Klotz, která je svou podstatou stejná, pouze místo dřívek mají hráči k dispozici kostičky a procvičují tak svou prostorovou představivost.

Ve školách je velice oblíbenou hra Ubongo. Principem této hry je naskládání různých geometrických útvarů do jednoho většího. Tento princip lze nalézt i u mnoha dalších. Zde je však hra obohacena o sbírání a losování diamantů a díky tomu, nemusí vždy zvítězit ten nejrychlejší hráč, svou roli tak má i štěstí. Do výukové hodiny se hodí využít hru bez diamantů, protože je rychlejší, ale pokud člověk časový prostor, jsou to právě diamanty, co dělá hru zábavnější a odlišuje ji oproti ostatním. V současné době jsou dostupné i varianty ve 3D, které nejsou příliš náročné. Alternativou je hra Katamino Duo. Ta oproti papírovým dílcům Ubonga nabízí pevné plastové útvary, se kterými je možné hrát hru v rovině i prostoru, a navíc útvary umožňují i stavbu různých dalších útvarů. Hra je maximálně pro dva hráče, ale dokáže vybudit i ty, kteří jsou jindy znudění a dokáže nabídnout všestranné využití a odolnost ve školních podmínkách.

Hrou na procvičení osové souměrnosti je hra Imagination, kde hráči získávají body dle zvolených os souměrnosti. Na kartách jsou vyobrazeny různobarevná kolečka, kde má každé kolečko jiný bodový význam a zároveň možné osy souměrnosti. Body se pak počítají podle těch, koleček, které jsou na kartě a zároveň těch, které jsou vyobrazené na zrcátku, jenž je přiložené podle námi vybrané osy souměrnosti.

Karetní hra Pix Box obsahuje průhledné karty s různými útvary složenými ze čtverců a klasickými kartami s většími útvary složenými ze čtverců. Úkolem hráčů je z průhledných karet složit překládáním přes sebe útvar, který je určený klasickou kartou.

Hlavolamovou hrou je hra Perspecto, která obsahuje plastové dílce a knihu s nárysy, půdorysy a bokorysy, podle kterých musíme postavit různé stavby. Hra patří mezi složitější, některé stavby mohou pak být již i rozsáhlé, ale svým zaměřením je poměrně ojedinělá.

Samostatnou kategorií her pro rozvoj geometrické představivosti by byly různé stavebnice. Těch je opravdu celá řada. Mou oblíbenou je např. Supermag, kde jsou jednotlivé spoje dílů řešeny pomocí magnetů a kovových kuliček. Nicméně nevýhodou je cena, a tak si jde samozřejmě vystačit i s plastelínou a špejlemi.

Logické hry

Logických her je dnes opravdu nespočitatelně. Ale i přesto bych ráda upozornila na hry z jedné kolekce logických her, kterými jsou Quoridor, Quarto, Quixo a Pylos. Tyto hry jsou výjimečné svou zábavností, herní jednoduchostí a zároveň však i nároky na logické uvažování. Mohou si je spolu zahrát stejně tak žáci druhé třídy jako dva dospělí. U všech her je herní doba 15 minut (zpočátku je však zpravidla kratší, záleží, jak se komu chce přemýšlet).

Závěr

Her, které by si zasloužily být představeny je samozřejmě mnohem víc. Nicméně výše uvedené hry jsou kvalitním základem a přehledem, pokud postupně začínáte hledat karetní a deskové hry do klubu zábavné logiky a deskových her. Nejedná se možná o hry, po kterých by žáci sáhli sami od sebe ve svém volném čase, ale každá z her je vhodná k rozvoji matematické představivosti a logiky svým vlastním originálním způsobem.

Pokud máte zájem si tyto i jiné hry vyzkoušet, využijte kontaktní formulář nebo se podívejte na nabídku aktuálních akreditovaných seminářů.

Literatura

[1] Děda Lesoň | Blog o Hejného metodě. Blog o Hejného metodě [online]. Copyright © 2018 H [cit. 27.02.2020]. Dostupné z: https://blog.h-mat.cz/didakticka-prostredi/zviratka-dedy-lesone

[2] Abaku - logická online hra zdarma. Duelovky.cz - nejnovější online hry zdarma [online]. Copyright © 2006 [cit. 27.02.2020]. Dostupné z: https://www.duelovky.cz/abaku

[3] Vávrová, A.: Abaku: Metodika a didaktika pro učitele ZŠ. AL. 21 s.r.o., Praha, 2015.