Nabídka seminářů

Matematická gramotnost

Moderní technologie jako pomocník při rozvoji matematické gramotnosti na SŠ

Obsah

Vzdělávací program je zaměřen na různorodé aktivity podporující matematickou gramotnost. Představené programy, aplikace i webové stránky jsou zvoleny tak, aby byly jednoduché na ovládání, manipulace s nimi byla rychlá, výsledek byl při tom efektivní a aby programy byly zdarma k použití bez nakupování drahých školních licencí. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky.

Příklady probíraných témat

  • Seznámení s úložišti již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby), a různými webovými stránkami s videi, texty i jinými materiály, které je možné vhodně využít nejen k podpoře rozvoje matematické gramotnosti
  • Příklady webových stránek a aplikací na internetu pro podporu matematické gramotnosti
  • Využití pojmových map, sdílených poznámek a dokumentů ve výuce
  • Rozšířená realita jako nástroj motivace i rozvoje nejen matematické gramotnosti
  • Programy a aplikace pro jednoduché vytváření zábavných kvízů
  • Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva