Nabídka seminářů

Matematická gramotnost

GeoGebra ve výuce matematiky na SŠ II

Obsah

Vzdělávací program je součástí volného cyklu GeoGebra ve výuce matematiky na SŠ (GeoGebra ve výuce matematiky na SŠ I a GeoGebra ve výuce matematiky na SŠ II). Je zacílen na rozvoj matematické gramotnosti skrze užití programu GeoGebra. Je zaměřen na využití programu, který je uplatnitelný ve všech oblastech matematiky i mimo ni. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku nejen matematiky, ale i dalších předmětů. Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vedou žáky k lepšímu pochopení učiva (názornost) a zároveň pro ně mohou být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky. Program GeoGebra je zdarma dostupný program. 

Příklady probíraných témat

  • Aplikace programu do výuky funkcí a matematické analýzy
  • Využití programu jako nástroje rozvoje matematické gramotnosti, propojování geometrických a algebraických interpretací v matematice prostřednictvím programu
  • Aplikace programu do výuky stereometrie, základní ovládání prostředí 3D
  • Práce s tabulkou