Nabídka seminářů

Matematická gramotnost

GeoGebra ve výce matematiky na SŠ I

Obsah

Vzdělávací program je součástí volného cyklu GeoGebra ve výuce matematiky na SŠ (GeoGebra ve výuce matematiky na SŠ I a GeoGebra ve výuce matematiky na SŠ II). Je zacílen na rozvoj matematické gramotnosti skrze užití programu GeoGebra. Je zaměřen na využití programu, který je uplatnitelný ve všech oblastech matematiky i mimo ni. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku nejen matematiky, ale i dalších předmětů. Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vedou žáky k lepšímu pochopení učiva (názornost) a zároveň pro ně mohou být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky. Program GeoGebra je zdarma dostupný program.

Příklady probíraných témat

  • Seznámení s problematikou vhodného používání programu GeoGebra v hodinách matematiky (principy použití, pozitiva, negativa a rizika nasazení programu)
  • Seznámení s webovou podporou programu a úložištěm již hotových materiálů, které je možno využít ve výuce bez vlastní tvorby
  • Pracovní prostředí programu GeoGebra (panel nástrojů, algebraické okno, tabulka, nákresny, vstupní panel)
  • Změny vlastnosti objektů včetně pokročilého nastavení
  • GeoGebra jako nástroj pro tvorbu vlastních didaktických materiálů  
  • Aplikace programu do výuky geometrie