Formulator Tarsia

Program na tvorbu skládaček

Formulator Tarsia je program, který umožňuje tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva nejen v matematice.

Úvod

Program Formulator Tarsia není v České republice příliš známý a to i přes to, že se může stát velmi šikovným pomocníkem učitele při přípravě didaktických materiálů, který je navíc zdarma a podporuje matematický text. Jako nevýhoda se může pro někoho jevit to, že program nabízí prostředí v angličtině a nikoliv v češtině. Vzhledem k jednoduchému rozhraní programu to však nemusí být překážkou ani pro ty, kteří angličtinu neovládají. Cílem tohoto příspěvku je čtenáře seznámit s možnostmi tohoto programu a návodem na jeho použití tak, aby byl čtenář schopen si následně materiály v programu sám vytvářet.

Stažení, instalace a první spuštění

Program si lze zdarma stáhnout na https://www.mmlsoft.com/index.php/products/tarsia. Poté program klasickým způsobem nainstalujeme. Sympatické je, že autoři programu nevyžadují žádnou registraci apod. Při spuštění programu program nabízí Tip of day (typ dne), který není nijak důležitý. Pokud nechceme, aby se nám příště zobrazoval, stačí odškrtnout políčko Show Tips on StartUp a okno zavřít tlačítkem Close. Následně se zobrazí nové okno, které umožňuje výběr z různých typů skládaček. Pod názvem Standard Jigsaw a Extended Jigsaw se nacházejí zdánlivě totožné skládačky. Jediný rozdíl mezi nimi je však ten, že u Extended Jigsaw máme možnost zadávat i okraje skládaček a tím žákům skládání trochu zkomplikovat. Pro účely lepšího popisu nyní zvolíme Extended Triangular Jigsaw (princip je však v základu stejný u všech) a klikneme na OK.

Práce v programu

obr. 1
obr. 1

Po zvolení typu skládačky se již zobrazí základní rozhraní programu (obr. 1). V dolním panelu se nachází možnosti zobrazení, mezi kterými je možno přepínat. Položka Input umožňuje zadávat jednotlivé dvojice. V případě že, zvolíme variantu Extended nám program umožňuje zadávat i jednotlivé kraje skládačky. Mezi dvojicemi můžeme přepínat pomocí pravého panelu, kde tlačítka 1 až 18 symbolizují jednotlivé dvojice a d1 až d12 symbolizují kraj skládačky. Posledním políčkem Back Side of the Card můžeme nastavit zadní popisek skládačky. V položce Table si můžeme zobrazit již hotové dvojice, což je vhodné zejména pro zpětnou kontrolu. Položka Output slouží k tisku skládačky. V jejím pravém můžeme měnit velikosti výsledné skládačky. Položka Solution umožňuje vytisknout řešení skládačky (obr. 2) a položka Back Side může zobrazit a vytisknout zadní stranu skládačky. Pokud chceme skládačku vytisknout, musíme mít vždy zvolen ten a pohled, který chceme vytisknout. Samotný tisk pak provedeme prostřednictvím ikony tiskárny v horním panelu programu. Na stejném místě můžeme soubor uložit prostřednictvím ikony diskety.

obr. 2
obr. 2

Nejvíce zajímavou, z hlediska tvorby skládačky, je položka Input, kterou jednotlivé dvojice zadáváme. Text zadáme postupně vždy do šedivého obdélníčku. Velkou výhodou tohoto programu je, že nám umožní vkládat nejen běžný text ale i obrázky a matematický text. Obrázky je možno vkládat pomocí ikony obrázku, která se nachází v horním panelu pod položkou Standard. Pokud chceme vložit matematický text, využijeme položek Presentation a Content. V těchto položkách se nacházejí různé matematické symboly, které můžeme rozkliknout a vybrat si ten znak či rovnici, kterou potřebujeme. Jednotlivé vzorce je možno do sebe vnořovat, podobně jako je tomu u editoru rovnic programu Microsoft Word.

Pokud se nám písmo na výsledné skládačce zdá příliš malé, můžeme velikost písma změnit prostřednictvím ikony lupy se čtverečkovým pozadím (ve všech oknech kromě Input). Pokud jsme však do skládačky vnořili obrázky je velmi pravděpodobné, že tyto obrázky budou při zvětšení písma přesahovat okraje.

Pokud bychom se rozhodli zpětně změnit tvar skládačky, můžeme tak učinit prostřednictvím horní nabídky programů položkou File - Properties - Change document type, kde si můžeme zvolit jiný tvar skládačky. Program nás vždy varuje, že při změně skládačky s větším počtem dílků na skládačku s menším počtem dílků můžeme přijít o již vytvořené dvojice.

Typy na použití v praxi

Při vytváření skládačky je vždy vhodné předem promyslet, kolik času chceme skládání s žáky věnovat. Pokud chceme zařadit skládání jako krátkou aktivitu, měli bychom se vyvarovat skládačkám s mnoha díly. Naopak pokud program chceme použít na téma výrazů či rovnic, je vhodné se vyvarovat použití různých písmen jako neznámých, protože samo písmeno může napomoci řešení.

V mé osobní praxi jsem před tiskem verze Output upřednostňovala verzi Solution, která umožňovala tisknout menší dílky, jež mi pro žáky druhého stupně přišly jako dostačující (tato varianta má však tu nevýhodu, že neumožňuje vytisknout položku Back Side). Rovněž se mi osvědčilo, když jsem žákům vytiskla i prázdnou verzi Solution, na které si pak dílky skládali.

Řadu již hotových skládaček naleznete na https://www.mrbartonmaths.com/jigsaw.htm.

Závěr

Přestože není program Fromulator Tarsia příliš známý, jeho možnosti uplatnění jsou velmi široké. Lze ho využít ve výuce na prvním stupni, druhém stupni i na středních školách. Program je rovněž velmi dobře možné využít nejen ve výuce matematiky, ale také v celé řadě dalších předmětů...