Nabídka seminářů

Matematická gramotnost

Moderní technologie jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ

Obsah

Vzdělávací program s časovou dotací 24 vyučovacích hodin je zacílen na rozvoj matematické gramotnosti u žáků na střední škole skrze užití moderních technologií. První část 24 hodinového semináře je zaměřena na obecnější principy využití moderních technologií, druhá část na využití konkrétních programů, webových stránek a aplikací pro rozvoj matematické gramotnosti, třetí část je pak detailněji věnována programu GeoGebra, který je uplatnitelný ve všech oblastech matematiky i mimo ni. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku nejen matematiky ale i dalších předmětů.

Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vede žáky k lepšímu pochopení učiva a zároveň pro ně může být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky.

Programy, aplikace a webové stránky jsou voleny tak, aby jejich užití bylo pro školu zdarma (bez kupování licencí.

Příklady probíraných témat


 • Seznámení s úložišti již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby) a různými webovými stránkami s videi, texty i jinými materiály, které je možné vhodně využít nejen k podpoře rozvoje matematické gramotnosti
 • Příklady her a prostředí na internetu pro podporu matematické gramotnosti
 • Seznámení programy a aplikacemi, které oživí každou prezentaci
 • Využití pojmových map, sdílených poznámek a dokumentů ve výuce
 • Rozšířená realita jako nástroj motivace i rozvoje nejen matematické gramotnosti
 • Programy a aplikace pro jednoduché vytváření zábavných kvízů
 • Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva
 • GeoGebra
 • Pracovní prostředí programu GeoGebra (panel nástrojů, algebraické okno, tabulka, nákresny, vstupní panel)
 • GeoGebra jako nástroj pro tvorbu vlastního didaktického materiálů (např. ukládání vytvořených souborů, export do různých typů souborů včetně exportu do interaktivní webové stránky)
 • Aplikace programu do výuky geometrie, algebry a matematické analýzy
 • Využití programu jako nástroje rozvoje matematické gramotnosti, propojování geometrických a algebraických interpretací v matematice prostřednictvím programu
 • Základní ovládání prostředí 3D
 • GeoGebra jako nástroj pro tvorbu vlastního didaktického materiálů (např. ukládání vytvořených souborů, export do různých typů souborů včetně exportu do interaktivní webové stránky)
 • Práce v oknu CAS
 • Práce s tabulkou